Normering

Klik hier voor een artikel waarin de verantwoording voor de normering van het Meetinstrument Burgerschap Meten wordt beschreven.

COTAN-beoordeling

Het meetinstrument Burgerschap is door de Commissie Testaangelegenheden Nederland, (COTAN), beoordeeld. De COTAN is positief over de uitangspunten van het instrument, de kwaliteit van het materiaal en de handleiding. De COTAN is ook positief over de betrouwbaarheid van het meetinstrument.
Voor groep 8 (PO) en leerjaar 3 (VO) zijn de gehanteerde normen gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef; dit geldt echter niet voor groep 7 (PO) en leerjaar 1 en 2 (VO). Tenslotte is de COTAN van mening dat er nog onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het beoogde begrip (burgerschap) wordt gemeten. De volledige beoordeling is hier te vinden.

Item rest correlaties

Klik hier voor achtergrondinformatie over de item rest correlaties.