Publicaties

Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument
In dit wetenschappelijke artikel wordt de ontwikkeling van een meetinstrument voor burgerschapscompetenties van jongeren in de leeftijd van elf tot zestien jaar beschreven. Het verrichte onderzoek laat een betrouwbaar en valide meetinstrument zien voor het meten van de in het onderzoek gedefinieerde burgerschapscompetenties. Klik hier voor de Engelstalige versie.

Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een landelijk onderzoek naar de burgerschapscompetenties van jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. De vragenlijst Burgerschapscompetenties is afgenomen bij 16.000 leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs en leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. Het artikel laat verschillen zien met betrekking tot sekse, leeftijd, cognitief niveau, SES en herkomst van de leerling. (Engelstalige versie).

Citizenship of students and social desirability: Living apart together?
Dit internationale artikel gaat in op de rol van sociale wenselijkheid bij het meten van burgerschapscompetenties met behulp van de vragenlijst Burgerschapscompetenties. Het artikel beschouwt twee verschillende interpretaties van sociale wenselijkheid en onderzoekt zowel de relatie met burgerschapskennis als de relatie met de door leerlingen zelf gerapporteerde vaardigheden, houdingen en refelectie.

Citizenship orientations and knowledge in primary and secundary education
Dit internationale artikel bevat een herordening van de schalen waarmee de burgerschapscompetenties van leerlingen worden gemeten, zodanig dat met deze schalen kennis kan worden verzameld over vier burgerschapsoriĆ«ntaties van leelringen en twee domeinen van burgerschapskennis.

Typology of Student Citizenship
In dit internationale artikel worden op basis van de vragenlijst Burgerschapscompetenties vier verschillende typen burgers onderscheiden. Het artikel gaat onder andere in op de verschillen tussen leelringen onderling en tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Burgerschap Meten en de SCOL
Lees hier in een beknopt document wat de verschillen zijn tussen Burgerschap Meten en de SCOL.