Overzichten

Burgerschap Meten heeft voor zowel burgerschapscompetenties als voor burgerschapsgedrag een zevental overzichten, onderverdeeld in leerling-, klas- en schoolniveau. Per niveau kan de score per afnamemoment bekeken worden.
Daarnaast is er op schoolniveau een overzicht Samenhang competenties-gedrag beschikbaar. In de volgende release van Burgerschap Meten zal dit overzicht ook beschikbaar worden op klas- en leerlingniveau.

Een bijzonder kenmerk van de overzichten Burgergerschapscompetenties in Burgerschap Meten, is de mogelijkheid om de scores naast het gebruikelijke landelijk gemiddelde te vergelijken met verschillende vergelijkingsgroepen. Zo krijgt u een beter beeld van de scores. De vergelijkers zijn valide en betrouwbaar, tot stand gekomen na wetenschappelijk onderzoek. In een enkel geval kan de betrouwbaarheid van een vergelijker niet volledig worden gegarandeerd. Daarvan is dan een notitie opgenomen in de gebruikershandleiding.