De handleiding

Bij de internetapplicatie is een uitgebreide gebruikershandleiding beschikbaar. Deze handleiding is via de Help van het programma Burgerschapmeten te raadplegen.

Daarnaast is een Export-handleiding beschikbaar voor het maken van exportbestanden vanuit twee belangrijke administratiesystemen in het VO, die u vervolgens kunt inlezen in Burgerschap Meten. Zo vult u Burgerschap Meten met de nodige leerling-, docent- en klasgegevens. 

De CED Groep een handreiking ontwikkeld, die u helpt bij het interpreteren van de resultaten en het uitwerken van beleid op het gebied van burgerschap voor uw school.