Afname van de vragenlijst Burgerschapscompetenties

De vragenlijst Burgerschapscompetenties is gemakkelijk in te vullen door de leerlingen. De vragen komen in blokken op het beeldscherm. Met een muisklik kan de leerling het antwoord kiezen. De leerling kan de vragen laten voorlezen door op een geluidsicoontje te klikken. Tussentijds stoppen is mogelijk. Als de leerling later opnieuw inlogt, gaat de vragenlijst verder waar de leerling gebleven was.

De antwoorden van de leerling op de afzonderlijke vragen kunnen niet door docenten of andere gebruikers van Burgerschap Meten worden achterhaald.

In de Help van Burgerschap Meten zijn diverse demofilmpjes opgenomen waarin je onder andere kunt zien hoe het invullen van de vragenlijst Burgerschapscompetenties in de internetapplicatie in zijn werk gaat.

De procedure

Voor de afname van de vragenlijst Burgerschapscompetenties doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1

Samen met de leerlingen neemt u door:
“Deze vragenlijst die je straks invult, gaat over hoe jij omgaat met andere mensen en hoe andere mensen omgaan met jou. We vragen naar je mening en naar je kennis over deze onderwerpen. Onze school wil graag meer weten over hoe de leerlingen over deze onderwerpen denken en wat ze allemaal kunnen en kennen. Daarom nemen we deze vragenlijst af. Het is geen toets, je krijgt er geen cijfer voor. Misschien vind je sommige vragen moeilijk of ken je niet alle woorden die in deze vragenlijst gebruikt worden. Probeer de vraag toch te beantwoorden. Bij sommige vragen mag je ook om uitleg vragen. Al je antwoorden op de afzonderlijke vragen zijn vertrouwelijk. Ze blijven geheim, ook voor je leraar/lerares en je ouders.”

Stap 2

De leerling logt in op de internetapplicatie Burgerschap Meten met de door de beheerder verstrekte inloggegevens.

Stap 3

De leerling kan nu zelfstandig aan de slag en doorloopt de volgende stappen:

  • Wie ben jij? - De leerling bevestigt de naam.
  • Hoe werkt het? - De leerling krijgt in het kort nog een keer de tekst te zien van gelijke strekking als wat u in stap 1 met de leerlingen besproken heeft.
  • Een oefenvraag. - De leerling krijgt een instructie over hoe te antwoorden.
  • De vragen. - De leerling start met het beantwoorden van de vragen. In een voortgangsbalk onderaan het scherm ziet de leerling hoe ver hij/zij is in de vragenlijst.
  • Leerling terugkoppeling. - De leerling krijgt een overzicht te zien van de eindscores. De vragenlijst is niet meer toegankelijk en het account wordt afgesloten.

In de handleiding van Burgerschap Meten wordt verder ingegaan op de benodigde randvoorwaarden en de zaken waaraan u moet denken bij een afname. Voordat u werkelijk Burgerschap Meten in gebruik neemt, raden wij dan ook aan de hoofdstukken in de handleiding over de procedure goed door te nemen.