De matrix

De structuur van het meetinstrument kan worden weergegeven in de vorm van een matrix. In deze matrix zijn de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van jongeren uitgewerkt per sociale taak.

De opbouw van de matrix speelt een belangrijke rol in het meetinstrument en de internetapplicatie Burgerschap Meten. De matrix vormt het startpunt voor verdere analyse van school-, klas- en leerlingresultaten.

Burgerschap Meten - De Matrix

Klik hier voor de volledige matrix met omschrijvingen.