Achtergrondinformatie

Op deze pagina treft u zinvolle publicaties en links aan, die u informatie verschaffen over burgerschap en de positie van burgerschap in het onderwijs.

Eervolle vermelding Innovatieprijs Burgerschap Meten NOT 2011
Eervolle vermelding
Innovatieprijs Burgerschap Meten 

Eervolle vermelding Onderwijs Innovatieprijs Burgerschap Meten NOT 2011

Burgerschap Meten heeft dit keer meegedongen naar de Onderijs Innovatieprijs, die de NOT elke 2 jaar toekent. Van de 54 inzendingen zijn wij er trots op dat Burgerschap Meten een eervolle erkenning heeft gekregen!

Links naar burgerschap op Internet

Nieuwste ontwikkelingen 

Definitief wetsvoorstel 'Verduideling Burgerschapsopdracht' 29-11-2019
Minister Slob heeft op 29 november het definitieve wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt de wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen minder vrijblijvend en wordt verduidelijkt wat precies wordt verwacht van scholen op dit vlak. 

Burgerschap op school

De SLO heeft een website die leraren, coördinatoren, teamleiders en schoolleiders helpt bij het vormgeven van burgerschap op school. Klik hier voor meer informatie.

CED-Groep
Adviseurs van de CED-Groep kunnun u verder helpen om het thema burgerschap een plek te geven binnen uw onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

De Vreedzame School

Wikipedia Burgerschap

Onderwijsraad – het dossier Burgerschap